Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Definicije korištenja

Internetske stranice SaljiDalje.hr izdane su od strane tvrtke Kreativna Sinergija d.o.o. (U daljnjem tekstu kad se spominju zajedno ŠaljiDalje). Suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim narednim korištenjem ovih internetskih stranica. Također svakim sljedećim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno navedenim uvjetima. Ukoliko niste suglasni molimo vas da se ne služite ovim internetskim stranicama ili ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. SaljiDalje.hr domena je u vlasništvu Kreativna Sinergija d.o.o.. Pridružene tvrtke, ŠaljiDalje i treće strane zajedno pružaju navedeni servis. Internetske stranice unutar domene saljidalje.hr u ovim Uvjeti korištenja odnose se na upotrebu internetskih stranica www.SaljiDalje.hr (u daljnjem tekstu SaljiDalje.hr) od strane korisnika. Realizacijom financijskih transakcija, organizacijom i posredovanjem pri prodaji, upravljanjem sadržaja i pružanjem informacijskih usluga preko interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni www.saljidalje.hr pruža Kreativna Sinergija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Općenito o uvjetima korištenja internetskih stranica saljidalje.hr

Osoba koja bilo kojom metodom neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Kreativna Sinergija d.o.o. je krajnji korisnik ili korisnik. Krajnji korisnik ima vlastito pravo korištenja stranica SaljiDalje.hr, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke osobe. Svaki korisnik je osobno odgovoran za sigurnost njihove povjerljivosti na mjestima gdje postoje zaporke.

Postavljeni Sadržaj koji ŠaljiDalje smatra neprikladnim bilo kada može biti maknut. ŠaljiDalje nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. Također, ŠaljiDalje ima pravo zamjene, adaptacije, izmjene, poništenja ili uklanjanja sadržaja određenog kao neprikladni sadržaj. Bilo koji način transfera bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela podataka može biti u bilo kojem trenutku izmijenjen ili ukinut od strane ŠaljiDalje. Isto tako, ŠaljiDalje može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge osobine istog. Bilo kada ŠaljiDalje ima i zadržava pravo promijeniti ili ukinuti bilo koji dio poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili upotrebu stranica. Navedeno pravo ŠaljiDalje može upotrebljavati bez ograničenja, u svim dijelovima poslovanja.

Pri upotrebi Interneta može doći do prekida veze, s čime je korisnik upoznat i suglasan. Događaji izazvani takvim prekidom su izvan kontrole ŠaljiDalje, pa isti ne mogu biti odgovorni za mogućnost gubitka informacija dobivenih prilikom pružanja usluga od strane ŠaljiDalje. Pristup SaljiDalje.hr ponekad može biti blokiran, privremeno nedostupan ili u prekidu iz razloga za koje nije odgovorna ŠaljiDalje, čega je korisnik svjestan i suglasan s istim.

Trenutno nakon objave na SaljiDalje.hr stupaju na snagu sve promjene ili otkazivanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra da je korisnik prihvatio sve nove promjene. Bilo koji od navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka ŠaljiDalje zadržava pravo prekinuti ili promijeniti, ako to smatra potrebnim. Kako bi bili informirani o mogućim promjenama jer predviđene izmjene mogu sadržavati uvođenje određenih naknada ili naplata, korisnicima preporučujemo da često iznova pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka. Ukoliko korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i poslije promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da uvažava trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka.

Upotreba SaljiDalje.hr isključivo je na korisnikovu odgovornost i on je sa time suglasan. ŠaljiDalje kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način garantirati da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu garantirati za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo kojeg podatka, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan i potvrđuje da ŠaljiDalje nije odgovorana za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od mogućih šteta nastalih kao posljedica navedenog u potpunosti na korisniku. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete nastale bilo kakvom greškom, prekidom, štetom, brisanjem, krađom, računalnim virusom, prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, promjenama ili zlouporabom bilježaka, kašnjenjem u radu, raskidom ugovora ili uništenjem, neovlaštenim pristupom, nemarom, neprikladnim ponašanjem, ili bilo kakvim drugim djelovanjem.

Upotreba SaljiDalje.hr od strane korisnika uvjetovana je pravilima i uvjetima koji su opisani u Uvjetima korištenja. Korisnici korištenjem SaljiDalje.hr potvrđuju da su suglasni s navedenim uvjetima i pravilima te da će korištenje navedenih internetskih stranica s njihove strane biti u skladu s Uvjetima korištenja i pravilima koji su u njima sadržana.

ŠaljiDalje ili druga pravna ili fizička osoba uključena u proizvodnju, raspodjelu i stvaranje ove intenetske stranice nisu odgovorni za nikakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj Saljidalje.hr te je s time Korisnik suglasan. Za bilo koje greške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost podataka koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, ŠaljiDalje ni njene podružnice, davatelji informacija ili suradnik koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni. ŠaljiDalje također neće biti odgovorni ni za bilo kakav zastoj ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji proizlaze iz tog neće se smatrati odgovornom niti jedna od gore navedenih strana.

ŠaljiDalje nema obavezu pomagati korisniku u ocjenjivanju da li je neki sadržaj podložan autorskom pravu. Sav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima. Za gubitak koji može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je isključivo korisnik. Objavom materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo kojem dijelu SaljiDalje.hr, korisnik garantira da je kao nositelj prava na tim materijalima dao ŠaljiDalje neograničeno pravo/licencu, pravno ispravno i besplatno, na objavljivanje, upotrebu, promjenu, prevođenje, reprodukciju, prilagođavanje i raspodjela takvog materijala. Ostali korisnici imaju pravo pristupanja, spremanja, pregledavanja ili kopiranja tog materijala samo za njihovu osobnu upotrebu. Ovime ŠaljiDalje od korisnika stječe pravo kopirati, modificiati, distribuirati i objaviti sav sadržaj koji korisnik učini dostupnim na ovim internetskim stranicama. ŠaljiDalje nema dužnost, ali ima pravo kontrolirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u svrhu osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih Uvjeta korištenja, i ostalih donesenih pravila Kreativna Sinergija d.o.o..

Pravo na kontrolu odnosi se i na chat sobe te forume koji su ili će biti dio ovih internetskih stranica. Bilo koji sadržaj koji se ocijeni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je upitan iz drugog razloga ŠaljiDalje zadržava pravo. Korisnik je suglasan da su sve rasprave, ocjene, komentari, privatne poruke, chat sobe i drugi načini međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne osobne prirode. Djelatnici ŠaljiDalje imaju pravo kontrole nad komunikacijom korisnika bez njihovog znanja i dopuštenja.

Pravo korištenja i objavljivanja poruka, komentara, ili informacija korisnik daje ŠaljiDalje sustavu. Objavom od strane korisnika mogu biti primjenjene u funkciji marketinga, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dopuštenu namjenu od strane ŠaljiDalje. ŠaljiDalje ne provjerava ili autorizira sadržaj koji je u Zajednicama te s tim negira postojanje odgovornosti u svezi Zajednica te ikakvog akta kao posljedicu sudjelovanja korisnika u nekoj od Zajednica. Ne smatra se povjerljivom bilo kakva komunikacija koju korisnik objavi na ŠaljiDalje sustavu (forumu, chat sobi, grupi za diskusiju ili slično). Korisnik je ovim internetskim stranicama ili objavom na ovim internetskim stranicama ŠaljiDalje dao besplatnu, nepovratnu, legitimnu dozvolu za korištenje, modificiranje, prevođenje, prijepis, provođenje, objavljivanje, raspodjelu,promjenu, prikazivanja te komunikacije, same ili kao dijela cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje poznate ili kasnije razvijene tehnologije. Objavom na SaljiDalje.hr korisnik je ŠaljiDalje i besplatnu, nepovratnu, legitimnu i dozvolu za podjelu tih prava sa svima koji imaju takvu dozvolu.

Korisnik je suglasan da neće smatrati ŠaljiDalje odgovornim te da će je obeštetiti od svih potraživanja za naknadom štete i troškova. To se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. To uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih internetskih stranica od strane korisnika.

Korisnici ne smiju prenositi putem SaljiDalje.hr materijale koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijale koji su nezakoniti, klevetnički, uvredljivi ili ugrožavajući, materijale koji ugrožavaju ili narušavaju privatnost, opscne, vulgarane ili na bilo koji drugi način u komunikaciji neprihvatljive, materijale koje krše bilo koji propis ili potiču na protupravna djelovanja, ili koji bez ranijeg i izričitog pismenog odobrenja Kreativna Sinergija d.o.o., sadrže ponude bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrže oglašavanje.

Prema procjeni ŠaljiDalje zabranjeno je ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korištenju ovim internetskim stranicama. SaljiDalje.hr ne smije se koristiti od strane korisnika za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve vjerske, političke, komercijalne ili nekomercijalne propagande. Zabranjeno je zvanje korisnika ovih internetskih stranica da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju SaljiDalje.hr.

Cjelokupan materijal na SaljiDalje.hr privatno je vlasništvo Kreativna Sinergija d.o.o. ili se koristi uz suglasnost nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Bez pismenog odobrenja Šalji dalje j. d.o.o. zabranjeno je objavljivanje, kopiranje, povezivanje, dijeljenje ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica. Nepoštivanje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na SaljiDalje.hr nalaze se i drugi podaci, sadržani pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedeni podaci uključuju, između ostalog, softver, tekstove, fotografije, grafiku, zvuk i ostali kompletan sadržaj na SaljiDalje.hr, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz izbor, postavljanje, unaprijeđivanje i usklađivanje takvog sadržaja, kao i izvornog sadržaja je ŠaljiDalje. Korisnik ne smije oglašavati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, promijeniti, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj SaljiSalje.hr, u potpunosti ili djelomično. Također ako Kreativna Sinergija d.o.o. nije izričito pismeno odobrila nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos, ili komercijalno iskorištavanje preuzetog sadržaja. Korisnik može s SaljiDalje.hr kopirati sadržaje zaštićene autorskim pravom samo u svoje osobnu korist i upotrebu.

Isključivo je korisnik odgovoran za nabavu i održavanje svojih računalnih uređaja, pod kojom se podrazumijeva kompletan softver i hardver kojim se koristi, i za drugu opremu neophodnu za pristup i upotrebu SaljiDalje.hr te za sve izdatke povezane s tim. ŠaljiDalje nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica.
Saljidalje.hr su internetske stranice u privatnom vlasništvu. Sva komunikacija i interakcija koja se obavlja putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Od korisnika se traži i očekuje upotreba SaljiDalje.hr u skladu sa općim moralnim i etičkim načelima te propisima i zakonima Republike Hrvatske.

ŠaljiDalje se neće smatrati odgovornim za mogući gubitak ili štetu nastalu kao posljedica korisnikova pouzdavanja u dobivene podatke putem ŠaljiDalje sustava. Na korisniku je sva odgovornost ocijeniti istinitost, cjelovitost ili korisnost bilo čije tvrdnje, savjeta, podatka, mišljenja ili drugog sadržaja dostupnog putem ŠaljiDalje sustava.

ŠaljiDalje se neće smatrati odgovornim za komentare korisnika kupona u bilo kojem obliku i sadržaju. Korisnik upisuje komentare na svoju odgovornost i s podacima koje je naveo prilikom registracije.

ŠaljiDalje sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja, te veze ne znače potvrdu sadržaja time ŠaljiDalje negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili autentičnost podataka na internet stranicama trećih strana. Ako korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to radi na osobnu odgovornost. ŠaljiDalje ne kontrolira podatke putem sustava ŠaljiDalje i time ne može biti odgovorna za istinitost ili pouzdanost bilo čijeg mišljenja, prijedloga, ili tvrdnje koja je objavljena na ŠaljiDalje internetskim stranicama. Navedeni tekst na SaljiDalje.hr u mnogim prilikama predočuje ocjene i mišljenja krajnjeg korisnika, davatelja informacija, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa Kreativna Sinergija d.o.o.. Ukoliko nemate potpisani ugovor s Kreativna Sinergija d.o.o. koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na SaljiDalje.hr s bilo koje druge internetske stranice.

ŠaljiDalje ima pravo povući dozvolu za namještanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema osobnom vrednovanju. ŠaljiDalje može prekinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku s bilo kojim svojim korisnikom. ŠaljiDalje zadržava pravo trenutačno prekinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika ukoliko je ponašanje korisnika neprihvatljivo. ŠaljiDalje može prekinuti poslovni odnos sa korisnikom u slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se tiču odgovornosti i obveze korisnika.

ŠaljiDalje je samo distributer sadržaja koji nabavljaju treće strane i korisnici. Sukladno time, sva mišljenja, usluge, prijedlozi, ponude, druge informacije ili sadržaji provedeni od trećih strana, navodi i javni pružatelji informacija, ili neki drugi korisnici, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Kreativna Sinergija d.o.o..

ŠaljiDalje, niti bilo koji treći pružatelj informacija ne daju garanciju za cjelovitost, točnost ili korisnost sadržaja, kao ni njegovu sposobnost prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. Ništavost koju nadležni sud nađe u nekoj od ovih stavaka neće utjecati na točnost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, dok će ostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi. Odustajanjem ili gubitkom tih prava neće se smatrati ako bilo koja strana ne iskorisiti svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14 godina zabranjeno je korištenje SaljiDalje.hr.

Sjedište tvrtke Kreativna Sinergija d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Korištenjem ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti suda u Zagrebu, i riješavaju se u skladu s propisima Republike Hrvatske. Spor ili zahtjev, izašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoje odobrenje korištenjem ovih internetskih stranica.

Smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja onog trenutka kada je otvorio korisnički račun (registrirao se) na SaljiDalje.hr.