Kako spriječiti nastanak dekubitusa

Kako spriječiti nastanak dekubitusa

Podaci zdravstvenih ustanova dokazuju da je pojava dekubitusa u znatnom porastu. Preventivnim djelovanjem spriječava se nastanak dekubitusa. Informirajte se na vrijeme i doznajte koje se antidekubitalne mjere koriste.  Koje je korake važno poduzeti u prevenciji dekubitusa, koji su rizični faktori nastanka i gdje se i kako mogu dobiti antidekubitalna pomagala? 

Izraz dekubitus dolazi iz latinske riječi "decumbere" što znači ležati. Pojmom definiramo otvorene rane koje nastaju na mjestima stalnog pritiska izbočenih dijelova tijela i podloge najčešće kod osoba slabe ili gotovo nikakve pokretljivosti. Prvi opisani slučajevi dekubitusa su zabilježeni u medicinskoj literaturi iz 19. stoljeća iako su istraživači uočili tragove dekubitusa i na egipatskim mumijama.

Povećan rizik od dekubitusa imaju nepokretne osobe, osobe iznemogle od dugotrajne bolesti, podmakle dobi i osobe s neurološkim problemima. Bolesnici s navedenim problemima se ne mogu zaštititi od pojave dekubitusa zato što ne mogu same mijenjati položaj ili zato što im se nepravilno ili neredovito pruža pomoć koja im je potrebna za obavljanje određenih pokreta ili promjene položaja tijela.

Svaki strukturirani program za prevenciju dekubitusa u bolnicama smanjuje broj oboljelih, što ujedno smanjuje i troškove liječenja. Tako primjerice u SAD – u cijena liječenja jednog dekubitusa iznosi $4,000 do $40,000 dok je s druge strane liječenje na specijalnim antidekubitalnim madracima u cilju prevencije dekubitusa procijenjena na 40-85 dolara.

Tko propisuje antidekubitalno pomagalo?

Antidekubitalna pomagala propisuju liječnici specijalisti: ortoped, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije ili kirurg, prema Pravilniku HZZO-a od 13.11.2012. godine. Liječnik specijalist izdaje pacijentu ispunjen i ovjeren obrazac za antidekubitalno pomagalo.

Koji pacijenti mogu zatražiti AD madrac?

Antidekubitalni madrac iznad 10 cm (sa kompresorom), mogu na teret HZZO-a dobiti:osobe sa tetraplegijom; potpuno nepokretne osobe s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti. Antidekubitalni madrac do 10 cm (sa i bez kompresora), mogu na teret HZZO-a dobiti osobe s paraplegijom kada uz senzomotorni gubitak postoje dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija;potpuno nepokretne osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija

Koja je razlika između AD madraca sa odnosno bez kompresora?

Antidekubitalni madrac s kompresorom preporučuje se koristiti za umjerenu njegu i liječenje dekubitusa do II. stupnja. Kompresor ovoga madraca je tih te ne proizvodi vibracije. Madrac se sastoji od 18 zamjenjivih zračnih ćelija presvučenih prekrivačem, koje propuštaju vlagu, otporane su na vodu te imaju nisku razinu trenja i klizanja. Regulatorom na kompresoru moguće je podešavati udobnost i punjenost komora madraca.
Klasični antidekubitalni madrac je madrac do 10 cm punjen poliuretanskom pjenom, dok se antidekubitalni madrac s kompresorom puni zrakom do i iznad 10 cm, ovisno o vrsti madraca. Takav madrac može biti izvana obložen gumom ili tkaninom. Zrak koji se pomoću električnog kompresora kontinuirano upuhuje u komore madraca omogućuje stalno rasterećenje tkiva koja dolaze u dodir s madracem i na taj način prevenira nastanak dekubitusa ili može pomoći u njegovu zacjeljivanju.

Što je važno znati o njezi pacijenata?

  • Podloga na kojoj bolesnik leži mora biti meka kako bi se umanjio pritisak tijela.
  • Presvlaka mora biti mekana, suha, čista i dobro zategnuta.
  • Inkontinenciju moramo zbrinuti kvalitetnim jednokratnim pomagalom
  • Voditi redovnu higijenu bolesnika. Njegovati kožu medicinskim balzamima, pažljivo brisati tijelo
  • Popraviti cirkulaciju aktivnim ili pasivnim vježbama
  • Prehranu bolesnika obogatiti bjelančevinama i povećati unos tekućine i vitamina C
  • Svaka dva sata mijenjati položaj bolesnika

Komentari

Molim prijavite se ako želite komentarati